Lerares Coupeuse

Alle modules werden met goed gevolg afgerond, de weg naar het afstuderen als Lerares Coupeuse ligt dan open. Alle onderdelen van de ENSAID opleiding worden uitgediept en extra toegelicht. Tijdens deze afsluitende module worden een vijftal modellen op halve schaal, met alle originele details van het origineel, op hoog niveau uitgewerkt. Dit model heeft de originele verwerking van een baleinlijfje als verstevigend binnenwerk.  

 

Hiernaast een exacte kopie van Pierre Cardin, een van mijn meest favoriete iconen uit de modewereld. Deze mantel, werd ingestuurd als afstudeer project

Vanaf Coupeuse Leidster wordt regelmatig gebruik gemaakt van een assistentie moment. Een stageverslag wordt bij het examen ingeleverd en besproken.

 

 

Aan het examen Lerares Coupeuse kan worden deelgenomen, wanneer alle modules met goed resultaat zijn doorlopen en de ondertekende examen puntenlijst van de vakken Modinette t/m Coupeuse leidster, Modiste en Handwerk ontwerpster en het bewijs van deelname aan de LIO dag voor Coupeuse Leidsters te overleggen